Mini Galerija

Kontakt

Stražilovska 19,
Novi Sad 21000, Srbija
+381 (21) 472-32-36
info@modenaartstudio.com

Pratite nas

UGAO Radnička 21

Arhitektura, Novi Sad, Modena Gradnja

Budući objekat pod nazivom „UGAO“ nalaziće se na spoju dve atraktivne trase, Radničke i Stražilovske ulice. Ovde se na prvo mesto postavlja urbani način života sa izrazitom privatnošću unutar objekta, sa malim brojem jedinica, ali sa velikim akcentom na estetiku koja će vam ukazati na to zašto je ovaj projekat za nas veoma značajan. Suvišnost reči zameniće prezentacija ove nove priče.
Klijent:
MODENA GRADNJA
Lokacija:
Radnička 21, Novi Sad
Datum:
U izgradnji
Tip:
Arhitektura
Projektant:
d.i.a. master Nenad Milošev
Odgovorni projektant:
mast.inž.arh. Jovana Đorđević

Vizualizacija Eksterijer

Vizualizacija Enterijer

Vizualizacija stana